Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Vypracování exekučního návrhu


Vložte PDF s rozhodnutím:

Je-li PDF soubor originálním rozhodnutím soudu, data z něj se automaticky načtou do textu exekučního návrhu. V opačném případě je nutné vyplnit data ručně do níže uvedených polí.
Nebude-li Vám cokoliv jasné, obraťte se na nás e-mailem navrh@eubrno.cz. Rádi Vám poradíme.


Zadejte údaje:

  • Oprávněný:
  • Zástupce:
  • Povinný:
  • Exekuční titul:
  • Vydaný kým:
  • Dne:
  • Pod číslem jednacím:
  • Povinnost zaplatit:

Exekuční návrh

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jan Krejsta
soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno

Oprávněný: v rozhodnutí uveden nejčastěji jako žalobce

Povinný: v rozhodnutí uveden nejčastěji jako žalovaný

Exekuční návrh

I.

Na základě vykonatelného rozhodnutí, název titulu (např. rozsudek, elektronický platební rozkaz,...), které vydal dne datum vydání exekučního titulu název soudu pod č.j. jednací číslo exekučního titulu, bylo povinnému uloženo zaplatit oprávněnému:

jednotlivé rozhodnutím přiznané nároky

Důkaz: název titulu (např. rozsudek, elektronický platební rozkaz,...) č.j. jednací číslo exekučního titulu, který vydal název soudu, ze dne datum vydání exekučního titulu - přiložen

Povinný vymáhanou pohledávku ke dni podání tohoto návrhu nesplnil ani zčásti.

Pro vymáhanou pohledávku nebylo zahájeno jiné exekuční řízení dle zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu.

II.

Na základě shora uvedených skutečností oprávněný navrhuje pověření soudního exekutora ve smyslu § 43a odst. 1 exekučního řádu takto:

Vedením exekuce na majetek povinného podle vykonatelného rozhodnutí: název titulu (např. rozsudek, elektronický platební rozkaz,...), které vydal název soudu dne datum vydání exekučního titulu pod č.j. jednací číslo exekučního titulu, kterým bylo povinnému uloženo zaplatit oprávněnému:

jednotlivé rozhodnutím přiznané nároky

se pověřuje soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta, Exekutorský úřad Brno-město, Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno.

Dne 21.5.2024

___________________________________